Om du kan läsa den här artikeln så är din nya bloggsite igång och du kan börja använda den direkt, du kan inne i admin radera den här artikeln